Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:samba-jako-glowny-kontroler-domeny-pdc [2007/11/11 10:51]
paszczus
pl:przewodniki:samba-jako-glowny-kontroler-domeny-pdc [2008/10/24 10:27] (current)
grizz typo
Line 4: Line 4:
 No to zaczynamy: No to zaczynamy:
  
-  ​poldek -i samba samba-common+<​code>​poldek -i samba samba-common</​code>​
  
 Teraz przechodzimy do konfiguracji:​ Teraz przechodzimy do konfiguracji:​
  
-  ​vim /​etc/​samba/​smb.conf+**vim /​etc/​samba/​smb.conf**
  
 Ustawiamy nazwę grupy roboczej (nazwa domeny): Ustawiamy nazwę grupy roboczej (nazwa domeny):
 +<​file>​
   workgroup = PLD   workgroup = PLD
  
   server string = Kontroler domeny   server string = Kontroler domeny
 +</​file>​
 Metode zabezpieczeń,​ w tym przypadku przyda się '​user':​ Metode zabezpieczeń,​ w tym przypadku przyda się '​user':​
 +<​file>​
   security = user   security = user
   nt acl support = yes   nt acl support = yes
   nt pipe support = yes   nt pipe support = yes
 +</​file>​
 Ustawienie naszego serwera, jako podstawowego w sieci: Ustawienie naszego serwera, jako podstawowego w sieci:
 +<​file>​
    local master = yes    local master = yes
    ​domain master = yes    ​domain master = yes
    ​preferred master = yes    ​preferred master = yes
    os level = 255    os level = 255
 +</​file>​
 Dodatkowa opcja - synchronizacja czasu z naszego serwera: Dodatkowa opcja - synchronizacja czasu z naszego serwera:
 +<​file>​
   time server = yes   time server = yes
 +</​file>​
 Włączenie samby jako kontrolera domeny: Włączenie samby jako kontrolera domeny:
 +<​file>​
    ​domain logons = yes    ​domain logons = yes
 +</​file>​
 Skrypt, jaki ma być wykonywany po zalogowaniu się użytkownika:​ Skrypt, jaki ma być wykonywany po zalogowaniu się użytkownika:​
 +<​file>​
    logon script = logon.bat    logon script = logon.bat
 +</​file>​
 Ścieżka z plikami użytkowników:​ Ścieżka z plikami użytkowników:​
 +<​file>​
    logon path = \\%N\%U\profile    logon path = \\%N\%U\profile
 +</​file>​
 Kolejność wyszukiwania,​ najpierw WINS - bardzo istotne! Kolejność wyszukiwania,​ najpierw WINS - bardzo istotne!
 +<​file>​
    name resolve order = wins lmhosts bcast    name resolve order = wins lmhosts bcast
    wins support = yes    wins support = yes
 +</​file>​
 Katalogi użytkowników,​ w których będą przechowywane ich dane" Katalogi użytkowników,​ w których będą przechowywane ich dane"
 +<​file>​
   [homes]   [homes]
    ​comment = Home Directories    ​comment = Home Directories
Line 62: Line 64:
     # moduł VFS sprawdzający pilnujący praw 0700 dla danego użytkownika     # moduł VFS sprawdzający pilnujący praw 0700 dla danego użytkownika
     vfs objects = fake_perms     vfs objects = fake_perms
 +</​file>​
 To tyle póki co, to tylko zalążek poradnika :) To tyle póki co, to tylko zalążek poradnika :)
  
pl/przewodniki/samba-jako-glowny-kontroler-domeny-pdc.txt · Last modified: 2008/10/24 10:27 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light