Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:samba-jako-serwer-wydruku-dla-windows [2008/02/29 03:53]
light-i
pl:przewodniki:samba-jako-serwer-wydruku-dla-windows [2008/10/24 10:01] (current)
grizz typo
Line 25: Line 25:
  
 ===== Konfiguracja ===== ===== Konfiguracja =====
-Tworzymy zasób w sambie - w pliku /​etc/​samba/​smb.conf :<code>​[print$]+Tworzymy zasób w sambie - w pliku /​etc/​samba/​smb.conf : 
 +<file> 
 +[print$]
    ​comment = Printer Drivers    ​comment = Printer Drivers
    path = /​usr/​share/​cups/​drivers    path = /​usr/​share/​cups/​drivers
Line 31: Line 33:
    guest ok = no    guest ok = no
    read only = yes    read only = yes
-   write list = root</code>W PLD root jest ze względów bezpieczeństwa wykluczony z użytkowników samby :<code># kto nie moze sie logowac do samby +   write list = root 
- invalid users = root</code>Więc na czas konfiguracji drukarek musimy zakomentować ten wpis średnikiem.+</file> 
 +W PLD root jest ze względów bezpieczeństwa wykluczony z użytkowników samby : 
 +<file># kto nie moze sie logowac do samby 
 + invalid users = root 
 +</file> 
 +Więc na czas konfiguracji drukarek musimy zakomentować ten wpis średnikiem.
 Jeśli jeszcze nie mamy konta root w sambie to je tworzymy :<​code>#​ pdbedit -a root -t Jeśli jeszcze nie mamy konta root w sambie to je tworzymy :<​code>#​ pdbedit -a root -t
 *NaszeHaslo* *NaszeHaslo*
pl/przewodniki/samba-jako-serwer-wydruku-dla-windows.txt · Last modified: 2008/10/24 10:01 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light