A. Co to? Sshfs umożliwia nam podmontowanie zdalnego systemu plików pod własny. Do połączenia wykorzystywane jest ssh.

B. Po co? Wygoda :) Montujemy raz, a potem korzystamy nawet nie zastanawiając się, czy działamy na systemie lokalnym czy zdalnym. Bezpieczeństwo. Transmisja odbywa się via ssh, a nie np. nieszyfrowanym ftp.

C. Różnice w porównaniu do sftp. Jedna zasadnicza - działamy bezpośrednio na zdalnym systemie plików. Łatwo przerabiamy domowy routerek na serwer plików :) Nie musimy, więc ściągać np. filmu do siebie, lecz odtwarzamy go w locie. Wystarczy nam magazynowanie mp3 w jednym miejscu, czy też bardziej ambitnie - możemy trzymać na zdalnym serwerze konfiguracje programów

D. Wymagania. W PLD, będzie to paczka sshfs-fuse, oczywiście wraz z zależnościami.

E. How-to

1. Instalujemy potrzebne paczki

2.Ładujemy moduł fuse

# modprobe fuse

Możemy go oczywiście dodać, do odpowiedniego pliku konfiguracyjnego, żeby był ładowany automatycznie przy starcie (PLD: /etc/modules)

3.Montowanie

$ sshfs uzytkownik@serwer:/home/uzytkownik/jakis_katalog/ /home/users/moj_uzytkownik/katalog_w_ktorym_zamontujemy/

W jednej lini, oczywiście

Voila!

4.Odmontowywanie

Musimy być w grupie fuse:

# usermod -A fuse moj_uzytkownik

$ fusermount -u /home/users/moj_uzytkownik/katalog_w_ktorym_zamontujemy/

F. Automatyczne montowanie przy starcie systemu

a. moduł fuse musi być załadowany (pkt E1)

b. generujemy klucze do automatycznego uwierzytelniania Umieszczamy je np. w ~root/.ssh/id_rsa-serwer, klucz publiczny kopiujemy do authorized_keys na koncie użytkownik na hoście serwer)

Plik ~root/.ssh/config może wtedy wyglądac tak:

Host serwer
    User użytkownik
    IdentityFile ~/.ssh/id_rsa-serwer

Warto sprawdzić ręcznie, czy ssh użytkownik@serwer loguje nas po kluczu.

http://www.pcworld.pl/news/116888/Logowanie.SSH.bez.hasla.html

Edytujemy /etc/fstab

sshfs#użytkownik@serwer:/home/users/jakiś_katalog/   /media/jakiś_katalog fuse   uid=1001,gid=100,umask=0,allow_other  0 0

W jednej lini, oczywiście

gdzie uid oczywiście równy uid'owi naszego użytkownika, lub gid równy grupie która ma miec dostęp do zamontowanych zasobów.

G. Problemy

/dev/fuse powinno mieć następujące uprawnienia:

# ls -l /dev/fuse
crw-rw-rw- 1 root fuse 10, 229 2008-02-21 10:25 /dev/fuse

Jednak udev woli nadawać im uprawnienia root:root Jak temu zaradzić? Nauczyć udeva ;p

# echo "KERNEL==\"fuse\",         GROUP=\"fuse\"" >> /etc/udev/rules.d/91-permissions.rules

Artykulik zaistniał najpierw na http://grizz.pl/sshfs_podmontowywanie_katalogow_z_innych_komputerow

pl/przewodniki/sshfs-podmontowywanie-katalogow-z-innych-komputerow.txt · Last modified: 2009/05/12 22:48 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light