Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:sshfs-podmontowywanie-katalogow-z-innych-komputerow [2009/02/15 15:31]
vip poprawna wersja /etc/fstab, trochę więcej o generowaniu kluczy
pl:przewodniki:sshfs-podmontowywanie-katalogow-z-innych-komputerow [2009/05/12 22:48] (current)
grizz link zmieniony
Line 58: Line 58:
 Warto sprawdzić ręcznie, czy ssh //​użytkownik@serwer//​ loguje nas po kluczu. Warto sprawdzić ręcznie, czy ssh //​użytkownik@serwer//​ loguje nas po kluczu.
  
-[[http://rootnode.net/pl/Shell#​Generowanie_kluczy_-_Linux_i_BSD]]+[[http://www.pcworld.pl/news/​116888/​Logowanie.SSH.bez.hasla.html]]
  
 Edytujemy /etc/fstab Edytujemy /etc/fstab
pl/przewodniki/sshfs-podmontowywanie-katalogow-z-innych-komputerow.txt · Last modified: 2009/05/12 22:48 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light