Wstęp

Wiele aplikacji (a w szczególności demonów) lubi komunikować się z administratorem z pośrednictwem poczty elektronicznej. Instalowanie i konfigurowanie pełnoprawnego demona SMTP na każdej z maszyn w serwerowni, to strzelanie do wróbli z armaty. Eleganckim rozwiązaniem był by jeden (centralny) serwer poczty i proste przekaźniki zainstalowane na każdej z pozostałych maszyn. Z pomocą przychodzi tu maleńki program sSMTP, udający sendmaila.

W poniższych przykładach założyliśmy, że chcemy by poczta z maszyny ns1.foo.bar była przekazywana bezpośrednio na serwer SMTP pod adresem mail.foo.bar.

Instalacja

Instalujemy pakiet ssmtp na maszynie ns1.foo.bar:

  $ poldek -i ssmtp

Konfiguracja sSMTP

Z pomocą dowolnego edytora otwieramy plik /etc/mail/ssmtp.conf i ustawiamy adres naszego centralnego serwera SMTP:

  mailhub=mail.foo.bar

Domenę doklejaną do loginu, które są z kolei razem wstawiane do pola From:

  rewriteDomain=ns1.foo.bar

Teraz ustawiamy ładną nazwę do przedstawiania się za pomocą HELO serwerowi SMTP:

  hostname=ns1.foo.bar

Usługi i aplikacje mogą wysyłać maile na najprzeróżniejsze adresy np.: root, postmaster czy hostmaster. Trzeba się upewnić, że trafią na odpowiednie konta. Należy w tym celu zadbać o dodanie właściwych kont/aliasów na serwerze centralnym. Można też zrobić przekierowania w pliku odwrotnych odwzorowań dostarcznym z sSMTP w: /etc/mail/revaliases. Poniżej przykład przekierowania wszystkich maili kierowanych dla postmastera na adres root@ns1.foo.bar, bez wskazania adresu serwera docelowego (pójdzie na serwer podany w mailhub):

hostmaster:root@ns1.foo.bar:

Konfiguracja serwera centralnego

Pozostało jedynie dodanie do konfiguracji centralnego serwera pocztowego domeny ns1.foo.bar, do listy obsługiwanych lokalnie. W przypadku Exima będzie to opcja local_domains np.:

  domainlist local_domains = foo.bar : ns1.foo.bar

Test

Możemy przetestować działanie sSMTP za pomocą programu mail z pakietu mailx:

$ echo "Test ok!" | /bin/mail -s "ssmtp" hostmaster@ns1.foo.bar

Uwagi

Serwery centralne mogą odrzucać taką pocztę, dlatego nie wykluczone, że powinny mieć odpowiednio łagodniejszą politykę antyspamową. Można też zadbać o odpowiednią konfigurację takiego hosta:

  • RevDNS
  • prawidłowe ustawienie opcji hostname i rewriteDomain
  • ewentualne dodanie hosta do białej listy
pl/przewodniki/ssmtp-prosty-przekaznik-poczty.txt · Last modified: 2010/07/01 22:55 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light