Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:ssmtp-prosty-przekaznik-poczty [2010/07/01 22:41]
qwiat
pl:przewodniki:ssmtp-prosty-przekaznik-poczty [2010/07/01 22:55] (current)
qwiat przebudowanie
Line 2: Line 2:
  
  
-Wiele aplikacji (a w szczególności demonów) lubi komunikować się z administratorem z pośrednictwem poczty elektronicznej. Instalowanie i konfigurowanie pełnoprawnego demona SMTP na każdej z maszyn w serwerowni, to strzelanie do wróbli z armaty. Eleganckim rozwiązaniem był by jeden (centralny) serwer poczty i proste przekaźniki zainstalowane na każdej z pozostałych maszyn. Z pomocą przychodzi tu maleńki program **ssmtp**, udający **sendmaila**. ​+Wiele aplikacji (a w szczególności demonów) lubi komunikować się z administratorem z pośrednictwem poczty elektronicznej. Instalowanie i konfigurowanie pełnoprawnego demona SMTP na każdej z maszyn w serwerowni, to strzelanie do wróbli z armaty. Eleganckim rozwiązaniem był by jeden (centralny) serwer poczty i proste przekaźniki zainstalowane na każdej z pozostałych maszyn. Z pomocą przychodzi tu maleńki program **sSMTP**, udający **sendmaila**. ​
  
 W poniższych przykładach założyliśmy,​ że chcemy by poczta z maszyny **ns1.foo.bar** była przekazywana bezpośrednio na serwer SMTP pod adresem **mail.foo.bar**. W poniższych przykładach założyliśmy,​ że chcemy by poczta z maszyny **ns1.foo.bar** była przekazywana bezpośrednio na serwer SMTP pod adresem **mail.foo.bar**.
Line 9: Line 9:
 ====== Instalacja ====== ====== Instalacja ======
  
-Instalujemy pakiet ssmtp na maszynie ns1.foo.bar:​+Instalujemy pakiet ​**ssmtp** na maszynie ns1.foo.bar:​
 <​code>​ <​code>​
   $ poldek -i ssmtp   $ poldek -i ssmtp
Line 16: Line 16:
  
  
-====== Konfiguracja ======+====== Konfiguracja ​sSMTP ======
  
  Z pomocą dowolnego edytora otwieramy plik **/​etc/​mail/​ssmtp.conf** i ustawiamy adres naszego centralnego serwera SMTP:  Z pomocą dowolnego edytora otwieramy plik **/​etc/​mail/​ssmtp.conf** i ustawiamy adres naszego centralnego serwera SMTP:
Line 22: Line 22:
   mailhub=mail.foo.bar   mailhub=mail.foo.bar
 </​file>​ </​file>​
-Domenę doklejaną do nazwy nadawcy (zwykle ​loginu), do pola **From**:+Domenę doklejaną do loginu, ​które są z kolei razem wstawiane ​do pola **From**:
 <​file>​ <​file>​
   rewriteDomain=ns1.foo.bar   rewriteDomain=ns1.foo.bar
Line 30: Line 30:
   hostname=ns1.foo.bar   hostname=ns1.foo.bar
 </​file>​ </​file>​
 +
 +Usługi i aplikacje mogą wysyłać maile na najprzeróżniejsze adresy np.: //root//, //​postmaster//​ czy //​hostmaster//​. Trzeba się upewnić, że trafią na odpowiednie konta. Należy w tym celu zadbać o dodanie właściwych kont/​aliasów na serwerze centralnym. Można też zrobić przekierowania w pliku odwrotnych odwzorowań dostarcznym z sSMTP w: ''/​etc/​mail/​revaliases''​. Poniżej przykład przekierowania wszystkich maili kierowanych dla postmastera na adres root@ns1.foo.bar,​ bez wskazania adresu serwera docelowego (pójdzie na serwer podany w **mailhub**):​
 +<​file>​
 +hostmaster:​root@ns1.foo.bar:​
 +</​file>​
 +
 +====== Konfiguracja serwera centralnego ======
  
 Pozostało jedynie dodanie do konfiguracji centralnego serwera pocztowego domeny **ns1.foo.bar**,​ do listy obsługiwanych lokalnie. W przypadku Exima będzie to opcja **local_domains** np.: Pozostało jedynie dodanie do konfiguracji centralnego serwera pocztowego domeny **ns1.foo.bar**,​ do listy obsługiwanych lokalnie. W przypadku Exima będzie to opcja **local_domains** np.:
Line 39: Line 46:
 ====== Test ====== ====== Test ======
  
-Możemy przetestować działanie ​ssmp za pomocą programu **mail** z pakietu //​mailx//:​ +Możemy przetestować działanie ​sSMTP za pomocą programu **mail** z pakietu //​mailx//:​ 
-<​code> ​ +<​code>​
 $ echo "Test ok!" | /bin/mail -s "​ssmtp"​ hostmaster@ns1.foo.bar $ echo "Test ok!" | /bin/mail -s "​ssmtp"​ hostmaster@ns1.foo.bar
 </​code>​ </​code>​
Line 51: Line 58:
   * ewentualne dodanie hosta do białej listy   * ewentualne dodanie hosta do białej listy
  
-Usługi i aplikacje mogą wysyłać maile na najprzeróżniejsze adresy np.: //root//, //​postmaster//​ czy h//​ostmaster//​. Trzeba się upewnić, że trafią na odpowiednie konta. Należy w tym celu zadbać o dodanie właściwych kont/​aliasów na serwerze centralnych (np.: postmaster@ns1.foo.bar). Można też zrobić przekierowania w pliku odwrotnych odwzorowań dostarcznym z programem ssmtp: ''/​etc/​mail/​revaliases''​. Poniżej przykład przekierowania wszystkich maili (*) na adres root@ns1.foo.bar bez wskazania adresu serwera docelowego (pójdzie na serwer podany w **mailhub**):​ +
-<​file>​ +
-*:​root@ns1.foo.bar:​ +
-</​file>​+
  
pl/przewodniki/ssmtp-prosty-przekaznik-poczty.txt · Last modified: 2010/07/01 22:55 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light