Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:stbr-droga-by-wybrana-paczka-znalazla-sie-w-repo [2011/02/02 13:41]
duddits
pl:przewodniki:stbr-droga-by-wybrana-paczka-znalazla-sie-w-repo [2011/03/06 12:50] (current)
grizz linki do testbuildów
Line 7: Line 7:
 </​code>​ </​code>​
  
-(**th** wyśle paczkę na buildery PLD Th; **ti** na buildery PLD Titanium)+(**th** wyśle paczkę na buildery PLD Th; **ti** na buildery PLD Titanium ​Stable; **ti-dev** na buildery PLD Titanium devel)
  
 np.: np.:
Line 21: Line 21:
 >> Jezeli paczka potrzebna Ci jest "na już", mozesz ściągnąć ją z ftp: >> Jezeli paczka potrzebna Ci jest "na już", mozesz ściągnąć ją z ftp:
 >> TH: ftp://​ftp1.pld-linux.org/​dists/​3.0/​.test-builds/​ >> TH: ftp://​ftp1.pld-linux.org/​dists/​3.0/​.test-builds/​
->> ​Titanium ​ftp://​ftp1.pld-linux.org/​branches/​titanium/​.test-builds/​+>> ​Ti-dev ​ftp://​ftp1.pld-linux.org/​branches/​titanium/​devel/​.test-builds/​ 
 +>> Ti-stable ftp://​ftp1.pld-linux.org/​branches/​titanium/​stable/​.test-builds/​
  
 Możesz teraz poprosić o jego zbudowanie i umieszczenie w repo: Możesz teraz poprosić o jego zbudowanie i umieszczenie w repo:
pl/przewodniki/stbr-droga-by-wybrana-paczka-znalazla-sie-w-repo.txt · Last modified: 2011/03/06 12:50 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light