Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:systemd-complete-system-daemon [2012/09/01 10:49]
light-i [Wstęp]
pl:przewodniki:systemd-complete-system-daemon [2012/09/01 11:13] (current)
light-i [Wstęp]
Line 1: Line 1:
-====== Wstęp ======+====== Wstęp ​- opis podstawowy ​======
  
 systemd jest zarządcą systemu i usług dostępnych w systemie operacyjnym Linux, kompatybilny z skryptami init typu SysV i LSB. Jest w stanie zastąpić crona. Zapewnia agresywne możliwości zrównoleglania,​ wykorzystuje gniazda i D-Bus do uaktywnienia usług, oferuje startowanie na żądanie demonów usług, śledzi procesy wykorzystując cgroups, wspiera zapisywanie i przywracanie stanu systemu, zarządza mountowaniem i punktami automontowania i implementuje skomplikowaną zależność sterowania usługami, bazując na logice transakcyjnej. Może działać jako zamiennik dla SysVinit. systemd jest zarządcą systemu i usług dostępnych w systemie operacyjnym Linux, kompatybilny z skryptami init typu SysV i LSB. Jest w stanie zastąpić crona. Zapewnia agresywne możliwości zrównoleglania,​ wykorzystuje gniazda i D-Bus do uaktywnienia usług, oferuje startowanie na żądanie demonów usług, śledzi procesy wykorzystując cgroups, wspiera zapisywanie i przywracanie stanu systemu, zarządza mountowaniem i punktami automontowania i implementuje skomplikowaną zależność sterowania usługami, bazując na logice transakcyjnej. Może działać jako zamiennik dla SysVinit.
pl/przewodniki/systemd-complete-system-daemon.txt · Last modified: 2012/09/01 11:13 by light-i
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light