Szybki kurs odpalenia WPA/WPA2 na karcie Intela.

Na początek dobrze dowiedzieć się, jaka dokładnie kartą dysponujemy pomoże nam w tym komenda pcidev:

# pcidev net
8086109a e1000e Intel Corporation|82573L Gigabit Ethernet Controller
80864229 iwlagn Intel Corporation|PRO/Wireless 4965 AG or AGN Network Connection

instalujemy wiec odpowiednie pakiet poldkiem:

poldek:/all-avail> install iwlwifi-4965-ucode-228.61.2.24-1.noarch wpa_supplicant-0.6.9-1.i686 wireless-tools-29-2.i686  dhcp-client-4.0.1p1-1.i686

może przydać się nam również klient dhcp.

W /etc/wpa_supplicant.conf wpisujemy nazwę sieci + hasło, warto zahaszowac wszelkie inne przykladowe wpisy “network”:

network={
        ssid="wlan5"
        psk="nana-yy77..uyre"
}

Dodatkowo, jeżeli sieć jest ukryta, można wymusić skanowanie SSID dopisując do konfiguracji sieci linijkę:

scan_ssid=1

Dla interfejsu wlan0 w pliku /etc/sysconfig/interfaces/ifcfg-wlan0 dopisujemy:

DEVICE=wlan0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
WLAN_WPA=yes
WLAN_WPA_DRIVER=wext
DHCP_CLIENT=/sbin/dhclient

Na zakończenie jako root:

service network restart
pl/przewodniki/szybki-kurs-odpalenia-wpa-wpa2-na-karcie-intela.txt · Last modified: 2010/01/30 12:35 by marti
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light