This is an old revision of the document!


Szybki kurs odpalenia WPA/WPA2 na karcie Intela.

Potrzeba nam pakietu wpa_supplicant, dhcpcd (bądź innego dhcp) + sterowniki iwlwifi. Wszystko to należy dorzucić poldkiem.

W /etc/wpa_supplicant.conf wpisujemy nazwę sieci + hasło:

network={
        ssid="wlan5"
        psk="nana-yy77..uyre"
}

Dodatkowo, jeżeli sieć jest ukryta, można wymusić skanowanie SSID dopisując do konfiguracji sieci linijkę:

scan_ssid=1

Dla interfejsu wlan0 w pliku /etc/sysconfig/interfaces/ifcfg-wlan0 dopisujemy:

DEVICE=wlan0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
WLAN_WPA=yes
WLAN_WPA_DRIVER=wext
DHCP_CLIENT=/sbin/dhclient

Na zakończenie jako root:

service network restart
pl/przewodniki/szybki-kurs-odpalenia-wpa-wpa2-na-karcie-intela.1224076442.txt.gz · Last modified: 2010/01/30 12:35 (external edit)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light