Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:szybki-kurs-odpalenia-wpa-wpa2-na-karcie-intela [2008/10/15 15:14]
vip obsługa ukrytych sieci
pl:przewodniki:szybki-kurs-odpalenia-wpa-wpa2-na-karcie-intela [2010/01/30 12:35] (current)
marti uszczegółowienie opisu
Line 1: Line 1:
 ====== Szybki kurs odpalenia WPA/WPA2 na karcie Intela. ====== ====== Szybki kurs odpalenia WPA/WPA2 na karcie Intela. ======
  
 +Na początek dobrze dowiedzieć się, jaka dokładnie kartą dysponujemy pomoże nam w tym komenda pcidev:
 +<​code>​
 +# pcidev net
 +8086109a e1000e Intel Corporation|82573L Gigabit Ethernet Controller
 +80864229 iwlagn Intel Corporation|PRO/​Wireless 4965 AG or AGN Network Connection
 +</​code>​
  
-Potrzeba nam pakietu ​wpa_supplicant, dhcpcd (bądź innego ​dhcp) + sterowniki iwlwifiWszystko to należy dorzucić poldkiem.+instalujemy wiec odpowiednie pakiet poldkiem: 
 +<​code>​ 
 +poldek:/​all-avail>​ install iwlwifi-4965-ucode-228.61.2.24-1.noarch ​wpa_supplicant-0.6.9-1.i686 wireless-tools-29-2.i686  ​dhcp-client-4.0.1p1-1.i686 
 +</​code>​ 
 +może przydać się nam również klient dhcp.
  
-W /​etc/​wpa_supplicant.conf wpisujemy nazwę sieci + hasło:+W /​etc/​wpa_supplicant.conf wpisujemy nazwę sieci + hasło, warto zahaszowac wszelkie inne przykladowe wpisy "​network"​:
  
 <code bash> <code bash>
pl/przewodniki/szybki-kurs-odpalenia-wpa-wpa2-na-karcie-intela.txt · Last modified: 2010/01/30 12:35 by marti
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light