Table of Contents

Konfiguracja tuneli sit (ipv6 over ipv4)

Tunel do sieci IPv6 możemy otrzymać za darmo (“Free as in free beer”) od https://www.sixxs.net/

Aby skonfigurować taki tunel w PLD:

Tworzymy plik /etc/sysconfig/interfaces/tnlcfg-NAZWA, gdzie NAZWA będzie nazwą naszego interfejsu tunelowego. Przykładowy plik tnlcfg możemy znaleźć w /usr/share/doc/rc-scripts-0.4.1.24/tnlcfg-icm.gz:

MODE=sit
DEVICE=NAZWA
REMOTEADDR=IP_DRUGIEGO_KONCA_TUNELU
LOCALADDR=LOKALNY_PUBLICZNY_IPv4
IPADDR1="IPv6_NASZEGO_KONCA_TUNELU/64"
IP6_PRIM_IF=1
BIND_DEV=eth0
TTL=64
ONBOOT=yes
MTU=1280

Tworzymy plik /etc/sysconfig/interfaces/ifcfg-nazwa, zaweirający konfigurację interfejsu. Przykładowy plik wygląda tak:

DEVICE=NAZWA
IPADDR="IPv6_NASZEGOP_KONCA_TUNELU/64"
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
QDISC=sfq

Następnie pozostało uruchomić tunel i interfejs:

# tnlup NAZWA
# ifup NAZWA

Konfiguracja automatycznych tuneli 6to4

do uzupełnienia

pl/przewodniki/tunel-ipv6.txt · Last modified: 2009/01/18 11:30 by vip
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light