Link to this comparison view

pl:przewodniki:tunel-ipv6 [2009/01/15 12:42]
pawelz created
pl:przewodniki:tunel-ipv6 [2009/01/18 11:30] (current)
vip literówka
Line 5: Line 5:
 Aby skonfigurować taki tunel w PLD: Aby skonfigurować taki tunel w PLD:
  
-Tworzymy plik /etc/sesconfig/​interfaces/​tnlcfg-NAZWA,​ gdzie NAZWA będzie nazwą naszego interfejsu tunelowego. Przykładowy plik tnlcfg możemy znaleźć w /​usr/​share/​doc/​rc-scripts-0.4.1.24/​tnlcfg-icm.gz:​+Tworzymy plik /etc/sysconfig/​interfaces/​tnlcfg-NAZWA,​ gdzie NAZWA będzie nazwą naszego interfejsu tunelowego. Przykładowy plik tnlcfg możemy znaleźć w /​usr/​share/​doc/​rc-scripts-0.4.1.24/​tnlcfg-icm.gz:​
  
   MODE=sit   MODE=sit
pl/przewodniki/tunel-ipv6.txt · Last modified: 2009/01/18 11:30 by vip
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light