UTF-8 w PLD

Konfiguracja konsoli

Na pewno wielu z Was słyszało o UTF-8 i próbowało je ustawić, ale napotkało wiele problemów, z tym związanych. W tym przewodniku postaram się w prosty sposób opisać jak ustawić nasze locale na UTF-8 tak, by były poprawnie wyświetlane pod konsolą.

Po pierwsze, edytujemy plik /etc/sysconfig/i18n i ustawiamy go mniej więcej tak:

# If you feel brave, or don't ever plan to use text console
# you can set locale to unicode
LANG=pl_PL.UTF-8

# list of supported locales
SUPPORTED_LOCALES="pl pl_PL.UTF-8/UTF-8 pl_PL/ISO-8859-2"

Następnie musimy ustawić naszą konsole. Edytujemy więc plik /etc/sysconfig/console i zmieniamy:

#CONSOLEFONT=ter-v14n
CONSOLESCREENFONTMAP=lat2u
CONSOLEMAP=8859-2

na:

CONSOLEFONT=ter-v14n
CONSOLESCREENFONTMAP=
CONSOLEMAP=

Teraz potrzebujemy doinstalować pakiet: terminus-font-console za pomocą polecenia:

poldek -i terminus-font-console

Na sam koniec, aby strony man były poprawnie wyświetlane, należy doinstalować pakiet glibc-localedb-all za pomocą ukochanego poldka:

poldek -i glibc-localedb-all

Po wykonaniu tych czynności, robimy reboot i voila, mamy poprawnie działające kodowanie UTF-8 na naszym PLD.

W przypadku PLD 3.0 (Th) te czynności wystarczą. Jeśli jednak posiadamy wersje PLD 2.0 (Ac), zauważymy problemy z mc oraz man-em. Aby to poprawić, należy zainstalować mc oraz man z wersji 3.0 (pobrać z ftp.th.pld-linux.org).

Konfiguracja dodatkowa

Jeżeli korzystamy ze screen-a, a ten wybitnie nie chce współpracować z UTF-8 , to należy do naszego pliku ~/.screenrc dopisać:

defutf8 on

Niestety, po dopisaniu tej linijki należy zrestartować screen-a.

Gdy już mamy działające UTF-8 na naszym komputerze, a na zdalnym hoscie jest wciąż ISO-8859-2 i nie mamy możliwości zmiany na UTF-8 w całym systemie, to wystarczy dodać następujące linijki do ~/.profile:

LANG=pl_PL.UTF-8
LC_ALL=pl_PL.UTF-8
export LANG LC_ALL

I wszystko powinno być już poprawnie wyświetlane.

Narzędzia

* convmv - program do zmiany kodowania w nazwach plików i katalogów, poniżej przykład konwertowania do UTF-8:

$ convmv --notest -f iso8859-2 -t utf8  żółw/
pl/przewodniki/utf-8.txt · Last modified: 2008/10/25 08:18 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light