Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
pl:przewodniki:utf-8 [2008/08/16 19:56]
paszczus
pl:przewodniki:utf-8 [2008/08/16 19:57]
paszczus [GLOBAL] roznice pomiedzy wersjami powinny juz dzialac prawidlowo
Line 67: Line 67:
  
 * ''​convmv''​ - program do zmiany kodowania w nazwach plików i katalogów, poniżej przykład konwertowania do UTF-8: * ''​convmv''​ - program do zmiany kodowania w nazwach plików i katalogów, poniżej przykład konwertowania do UTF-8:
-  $ convmv --notest -f iso8859-2 -t utf8  żółw/ ​ziew+  $ convmv --notest -f iso8859-2 -t utf8  żółw/
  
pl/przewodniki/utf-8.txt · Last modified: 2008/10/25 08:18 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light