Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:utf-8 [2008/08/16 19:57]
paszczus [GLOBAL] roznice pomiedzy wersjami powinny juz dzialac prawidlowo
pl:przewodniki:utf-8 [2008/10/25 08:18] (current)
grizz typo
Line 8: Line 8:
 Po pierwsze, edytujemy plik **/​etc/​sysconfig/​i18n** i ustawiamy go mniej więcej tak: Po pierwsze, edytujemy plik **/​etc/​sysconfig/​i18n** i ustawiamy go mniej więcej tak:
  
-<code>+<file>
 # If you feel brave, or don't ever plan to use text console # If you feel brave, or don't ever plan to use text console
 # you can set locale to unicode # you can set locale to unicode
Line 15: Line 15:
 # list of supported locales # list of supported locales
 SUPPORTED_LOCALES="​pl pl_PL.UTF-8/​UTF-8 pl_PL/​ISO-8859-2"​ SUPPORTED_LOCALES="​pl pl_PL.UTF-8/​UTF-8 pl_PL/​ISO-8859-2"​
-</code>+</file>
  
 Następnie musimy ustawić naszą konsole. Edytujemy więc plik **/​etc/​sysconfig/​console** i zmieniamy: Następnie musimy ustawić naszą konsole. Edytujemy więc plik **/​etc/​sysconfig/​console** i zmieniamy:
  
-<code>+<file>
 #​CONSOLEFONT=ter-v14n #​CONSOLEFONT=ter-v14n
 CONSOLESCREENFONTMAP=lat2u CONSOLESCREENFONTMAP=lat2u
 CONSOLEMAP=8859-2 CONSOLEMAP=8859-2
-</code>+</file>
  
 na: na:
  
-<code>+<file>
 CONSOLEFONT=ter-v14n CONSOLEFONT=ter-v14n
 CONSOLESCREENFONTMAP= CONSOLESCREENFONTMAP=
 CONSOLEMAP= CONSOLEMAP=
-</code>+</file>
  
 Teraz potrzebujemy doinstalować pakiet: **terminus-font-console** za pomocą polecenia: Teraz potrzebujemy doinstalować pakiet: **terminus-font-console** za pomocą polecenia:
pl/przewodniki/utf-8.txt · Last modified: 2008/10/25 08:18 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light