wuala.com w PLD

Wuala.com to darmowy, 'społeczny' dysk sieciowy. Za darmo dostajemy 1GB* miejsca i klienta napisanego w Javie. Jeśli nasz komputer ma przyzwoite łącze i jest w sieci co najmniej 4h dziennie, to za darmo możemy zwiększyć ilość dostępnego miejsca poprzez 'sharing' (wymiana lokalnej przestrzeni na dostępną poprzez wuala). Bardziej zainteresowanych odsyłam do strony głównej projektu a resztę do mini poradnika jak uprzyjemnić sobie pracę z wuala.

Wczoraj (19.08.09) był ciekawy update klienta dodający automatyczny backup z synchronizacją katalogów oraz wersjonowanie plików. Tym bardziej polecam całą usługę :)

UWAGA

* można jeszcze skorzystać z tego linka polecającego (przeze mnie) i uzyskać 2 zamiast 1GB. Korzyść dla was większa niż dla mnie, bo ja dostanę tylko 500MB :)

Instalacja

“Instalacja” jest banalna (wymagana jest jednak Java), sprowadza się do wejścia na stronę wuala.com i kliknięcia 'start'. Jeśli z jakiegoś powodu przeglądarka nie da rady uruchomić programu w Javie, można ściągnąć z tej samej strony archiwum .tar, samemu rozpakować i uruchomić. Po wybraniu loginu i hasła, możemy wstępnie skonfigurować klienta. Zaczniemy jednak od ustawienia integracji z systemem, która bardzo ułatwi korzystanie z serwisu.

Integracja z systemem

Wuala może uruchomić lokalnie serwer NFS, który możemy wykorzystać do integracji z systemem, potrzebujemy do tego jednak pomocy naszego najlepszego przyjaciela - poldka:

# poldek - i portmap nfs-utils-common nfs-utils-clients

Następnie musimy dodać odpowiedni wpis do /etc/fstab:

localhost:/wuala /home/users/<USERNAME>/wuala/direct nfs 
defaults,users,noauto,rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,
intr,nolock,soft,nfsvers=3,mountvers=3,port=26184,mountport=26183,tcp 

(całość musi być oczywiście w jednej lini a od słowa defaults, do ,tcp wszystko nie może być ani jednej spacji!)

wpisujemy własny <USERNAME> i ścieżkę do wuala, jeśli rozpakowało się ją w innym miejscu.

teraz możemy zamontować nowy zasób:

# mount.nfs /home/users/<USERNAME>/wuala/direct

Serwer NFS jest lokalny, nie należy się więc martwić, że wszyscy będą mieć dostęp do naszych danych.

Konfiguracja

Wchodzimy do menu Narzędzia → Opcje → Ogólne

Włączamy system integracji i uruchamiamy ponownie klienta. Wracamy do opcji i sprawdzamy status integracji (“Sprawdź”), jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie powinna pojawić się informacja “System integracji plików działa” W tym momencie nasze zasoby zostały zamontowane do katalogu który podaliśmy w /etc/fstab.

Następnie, jeśli chcemy oraz jeśli mamy wystarczająco dobre łącze a nasz komputer jest co najmniej 4h dziennie uruchomiony, możemy włączyć wymianę plików. Działa to w ten sposób, że nasz komputer będzie przechowywał nie tylko własne ale również cudze pliki. Są one szyfrowane i losowo rozproszone w internecie więc (jak twierdzą twórcy) nie ma ryzyka, że ktoś przechwyci nasze dane w ten sposób. Czy chcemy z tego skorzystać czy nie, to już nasza sprawa. Im dłużej nasz komputer jest podłączony do sieci, tym więcej miejsca zostaje nam przyznane.

Miejsce można, oczywiście, również kupić.

Skrypt i Service Menu dla KDE 4

Aby jeszcze ułatwić sobie korzystanie z serwisu dobrym pomysłem jest napisane własnego skryptu i service menu. Nie wiem jak sprawa wygląda w środowisku GNOME, ale pewnie też jest możliwość zrobienia czegoś takiego. Ja korzystam w tej chwili tylko z KDE 4, więc dla tego środowiska przygotowałem prosty skrypt i menu. Zachęcam do jego modyfikacji dla innych środowisk (i oczywiście podzielenie się tymi rozwiązaniami z pld-users.org :) )

Zaczniemy od prostego skryptu, jego zadaniem będzie skopiowanie wybranego pliku/katalogu do naszego serwera NFS oraz skopiowanie linka do schowka (klipper) aby od razu móc komuś wkleić linka, np na jabberze.

$ vim servicemenu_wuala.sh

#!/bin/bash
wfile="$1"
wfolder="$2"
#your username
user="simh"
www="http://www.wuala.com/$user/"
#copy
cp -R "$wfile" ~/wuala/direct/myfiles/${wfolder}/
#link
address="${www}${wfolder}/${wfile##*/}"
echo $address
#send link to klipper
dbus-send --type=method_call --dest=org.kde.klipper \
    /klipper org.kde.klipper.klipper.setClipboardContents \
    string:"$address"
exit

Należy oczywiście zmienić użytkownika i ścieżkę, jeśli trzeba. Skrypt jako pierwszy argument przyjmuje to co chcemy skopiować (zadba o to KDE) a jako drugi katalog docelowy (to musimy podać w pliku menu) Plik należy oczywiście zmienić na wykonywalny:

$chmod o+x servicemenu_wuala.sh Można go też przekopiować do /usr/bin aby nie trzeba było podawać całej ścieżki dostępu.

Następnym krokiem jest sprawdzenie gdzie KDE4 trzyma swoje pliki service menu.

$ kde4-config –path services /home/users/simh/.kde/share/kde4/services/:/usr/share/kde4/services/

Tworzymy więc plik (ten będzie kopiował do katalogu /pub na serwerze wuala.com

$ vim ~/.kde/share/kde4/services/ServiceMenus/wuala_pub.desktop (ponieważ używamy katalogu domowego, to menu będzie dostępne tylko dla tego użytkownika. Jeśli chcemy zrobić dla wszystkich należy wybrać katalog /usr/share/kde4/services/ - potrzebne nam są jednak prawa roota)

Jego zawartość powinna być taka:

# Wuala.com service menu
# copy to pub folder
# License: GPL


[Desktop Entry]
Type=Service
ServiceTypes=KonqPopupMenu/Plugin
MimeType=all/all
Actions=Copy2Wuala_pub
Encoding=UTF-8
X-KDE-Priority=TopLevel
X-KDE-Submenu=wuala

[Desktop Action Copy2Wuala_pub]
Name=Copy2Wuala pub
Icon=edit-copy
Exec="/usr/bin/servicemenu_wuala.sh" %F pub

Jeśli chcemy aby kopiował do innego katalogu, należy podmienić “pub” w ostatniej linijce na coś innego, np na “Dokumenty” oraz zmienić nazwę akcji.

To tyle, zachęcam do testowania i udoskonalania!

pl/przewodniki/wuala.com_w_pld.txt · Last modified: 2009/09/12 16:54 by simh
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light