Wstęp

Ten przewodnik powstał na podstawie : http://zdzichubg.jogger.pl/2007/05/07/xrandr-1-2-sweetness/

Wszelkie testy przeprowadzono na laptopie Acer Travelmate 5720 z następującą konfiguracją grafiki :

# lspci -vv -s 00:02
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 011f
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
    Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Latency: 0
    Interrupt: pin A routed to IRQ 30
    Region 0: Memory at fc000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
    Region 2: Memory at d0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
    Region 4: I/O ports at 1800 [size=8]
    Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
    Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
        Address: fee0300c Data: 41c1
    Capabilities: [d0] Power Management version 3
        Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
        Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Bridge: PM- B3+
    Kernel driver in use: i915

00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 03)
    Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 011f
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
    Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Latency: 0
    Region 0: Memory at fc100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
    Capabilities: [d0] Power Management version 3
        Flags: PMEClk- DSI+ D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
        Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
        Bridge: PM- B3+

Pomimo istniejącej w KDE4 aplikacji krandrtray (paczka kde4-kdebase-workspace), nie udało mi się na dzień dzisiejszy (5.1.2010 r.) podjąć z nią sensownej współpracy - uruchomienie powoduje rozsypanie okien, a nawet segfault kwin.

Konfiguracja "Z palca "

Należy zainstalować paczkę z programem xrandr np. za pomocą poldka

poldek:/all-avail> install xorg-app-xrandr

Po podłączeniu drugiego monitora powinniśmy uzyskać coś podobnego, w zależności od podłączonego sprzętu :

$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1680 x 1850, maximum 8192 x 8192
VGA1 connected 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 473mm x 296mm
  1680x1050   60.0*+
  1280x1024   75.0
  1152x864    75.0
  1024x768    75.1   70.1   60.0
  832x624    74.6
  800x600    72.2   75.0   60.3   56.2
  640x480    72.8   75.0   66.7   60.0
  720x400    70.1
LVDS1 connected 1280x800+0+1050 (normal left inverted right x axis y axis) 331mm x 207mm
  1280x800    60.0*+
  1024x768    85.0   75.0   70.1   60.0
  832x624    74.6
  800x600    85.1   72.2   75.0   60.3   56.2
  640x480    85.0   72.8   75.0   59.9
  720x400    85.0
  640x400    85.1
  640x350    85.1
TV1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)

Teraz można rozdzielić zadania każdego monitora na różne obszary, ja używam większego obszaru dodatkowego monitora do oglądania filmów - działa świetnie z mplayerem na full-screen, przy czym na mniejszym obszarze nadal można coś robić :

$ xrandr --output VGA1 --above LVDS1

Takowe polecenie można łatwo dopisać do autostartu (w kde4 wystarczy wstawić skrypt powłoki w ~/.kde/Autostart/ ), ewentualnie sprawdzając, czy dodatkowy monitor jest podłączony :

#!/bin/bash
IntVideo="LVDS1"
ExtVideo="VGA1"
if [ -x "/usr/bin/xrandr" ]; then
	kdialog --passivepopup "Pakiet xorg-app-xrandr jest zainstalowany" --title "Status instalacji xrandr" 10
	echo "Pakiet xorg-app-xrandr jest zainstalowany"
else
	kdialog --error "Zainstaluj pakiet xorg-app-xrandr" --title "Status instalacji xrandr"
	echo "Błąd : Zainstaluj pakiet xorg-app-xrandr"
	exit -1
fi
if [ "$(xrandr | grep ${ExtVideo} | sed -ne 's/^.*\s\(.*connected\)\(.*\)/\1/p')" == "connected" ]; then
	ExtVideoStatus="Podłaczone"
	xrandr --auto && xrandr --output ${ExtVideo} --above ${IntVideo}
else
	ExtVideoStatus="Rozłaczone"
fi
	kdialog --passivepopup "Wyjście video ${ExtVideo} ${ExtVideoStatus}" --title "Stan wyjścia SVGA" 10

Konfiguracja w /etc/X11/xorg.conf

Inną możliwością jest konfiguracja dwóch wyjść monitorowych na jednej karcie w /etc/X11/xorg.conf :

Section	"Monitor"
	Identifier	"MatrixEmbeded"
	VendorName	"Acer"
	ModelName	"Travelmate LCD"
	Option	"PreferredMode"	"1280x800"
	Option	"DPMS"
EndSection

Section	"Monitor"
	Identifier	"AsusMW221u"
	VendorName	"Asus"
	ModelName	"MW221u"
 	Modeline	"1680x1050"		149.00	1680	1784	1960	2240	1050	1053	1059	1089
	#	1680x1050	@	60.00	Hz	(GTF)	hsync:	65.22	kHz;	pclk:	147.14	MHz
	Modeline	"1680x1050@60"	147.14	1680	1784	1968	2256	1050	1051	1054	1087	-HSync	+Vsync
	#	1680x1050	@	61.00	Hz	(GTF)	hsync:	66.31	kHz;	pclk:	149.59	MHz
	Modeline	"1680x1050@61"	149.59	1680	1784	1968	2256	1050	1051	1054	1087	-HSync	+Vsync
	Option	"PreferredMode"	"1680x1050@60"
#	Option	"DPMS"
	Option	"Above"	"MatrixEmbeded"
EndSection

Section	"Device"
	Identifier	"IntelGM965"
	Driver	"intel"
	BoardName	"Intel Mobile GM965/GL960"
	Option	"DRI"		"on"
	Option	"Tiling"	"True"
	Option	"SwapbuffersWait"	"False"
	Option	"Display"	"LCD"
	Option	"Monitor-LVDS1"	"MatrixEmbeded"
	Option	"Monitor-VGA1"	"AsusMW221u"
#	Option	"Monitor-TV1"	"TV-Out"
#	Option	"Monitor-TMDS1"	"Dvi-Out"
	Option	"XvMC"	"True"
	Option	"XvPreferOverlay"	"True"
	Option	"DPMS"
EndSection

Section	"Screen"
	Identifier	"MainScreen"
	Device	"IntelGM965"
	Monitor	"MatrixEmbeded"
	DefaultDepth	24
	Subsection	"Display"
	Depth	24
	ViewPort	0	0
	EndSubsection
EndSection

Section	"ServerLayout"
	Identifier	"AcerXLayout"
	Screen	0	"MainScreen"	0	0
	InputDevice	"SynapticTouchpad"	"CorePointer"
	InputDevice	"UsbMouse"	"Pointer"
	InputDevice	"AcerKeyboard"	"CoreKeyboard"
EndSection

Modelines wstawiłem, ponieważ nie zawsze raportowane możliwości monitora są u mnie zgodne z rzeczywistością… Skąd można wziąć magiczne wpisy „Modeline” ? Ano np. po zapoznaniu się z : :-P

$ man gtf

Miłego użytkowania…

Daniel Dawid Majewski 5.1.2010 r. 12:04

pl/przewodniki/wykorzystanie-dodatkowego-wyjscia-na-monitor-w-laptopie.txt · Last modified: 2010/01/06 14:23 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light