Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:wykorzystanie-dodatkowego-wyjscia-na-monitor-w-laptopie [2010/01/06 14:22]
grizz typo
pl:przewodniki:wykorzystanie-dodatkowego-wyjscia-na-monitor-w-laptopie [2010/01/06 14:23] (current)
grizz format
Line 78: Line 78:
 ====== Konfiguracja ​ w /​etc/​X11/​xorg.conf ====== ====== Konfiguracja ​ w /​etc/​X11/​xorg.conf ======
  
-Inną możliwością jest konfiguracja dwóch wyjść monitorowych na jednej karcie w /​etc/​X11/​xorg.conf :<code>​Section "​Monitor"​+Inną możliwością jest konfiguracja dwóch wyjść monitorowych na jednej karcie w /​etc/​X11/​xorg.conf :<file>​Section "​Monitor"​
  Identifier "​MatrixEmbeded"​  Identifier "​MatrixEmbeded"​
  VendorName "​Acer"​  VendorName "​Acer"​
Line 134: Line 134:
  InputDevice "​UsbMouse"​ "​Pointer"​  InputDevice "​UsbMouse"​ "​Pointer"​
  InputDevice "​AcerKeyboard"​ "​CoreKeyboard"​  InputDevice "​AcerKeyboard"​ "​CoreKeyboard"​
-EndSection</​code>​Modelines wstawiłem, ponieważ nie zawsze raportowane możliwości monitora są u mnie zgodne z rzeczywistością... Skąd można wziąć magiczne wpisy "​Modeline"​ ? Ano np. po zapoznaniu się z : :​-P<​code>​$ man gtf</​code>​ Miłego użytkowania...+EndSection</​file>​Modelines wstawiłem, ponieważ nie zawsze raportowane możliwości monitora są u mnie zgodne z rzeczywistością... Skąd można wziąć magiczne wpisy "​Modeline"​ ? Ano np. po zapoznaniu się z : :​-P<​code>​$ man gtf</​code>​ Miłego użytkowania...
  
  --- //​[[light-i@o2.pl|Daniel Dawid Majewski]] 5.1.2010 r. 12:04//  --- //​[[light-i@o2.pl|Daniel Dawid Majewski]] 5.1.2010 r. 12:04//
pl/przewodniki/wykorzystanie-dodatkowego-wyjscia-na-monitor-w-laptopie.txt · Last modified: 2010/01/06 14:23 by grizz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light