Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:zmiana-wygladu-gtk [2009/03/19 11:01]
paszczus qt4 dla kde4, thx shadzik
pl:przewodniki:zmiana-wygladu-gtk [2009/03/19 12:21] (current)
paszczus ok, sa tacy ktorzy uzywaja kde3
Line 43: Line 43:
 napisanych z użyciem Gtk, a chciałbyś mieć w miarę jednolity wygląd wszystkich aplikacji zainstaluj napisanych z użyciem Gtk, a chciałbyś mieć w miarę jednolity wygląd wszystkich aplikacji zainstaluj
 <​code>​ <​code>​
-gtk2-theme-engine-qt4+gtk2-theme-engine-qt
 </​code>​ </​code>​
-i wybierz ​Qt4 przy wyborze tematu.+i wybierz ​Qt przy wyborze tematu
 + 
 +W przypadku **KDE4** należy skorzystać z gtk2-theme-engine-qt4 i przy wyborze tematu wybrac Qt4.
 ---- ----
  
pl/przewodniki/zmiana-wygladu-gtk.txt · Last modified: 2009/03/19 12:21 by paszczus
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light